Sonntag, 1. April 2018

Sa herë të vjen kjo ditë


SA HERË TË VJEN KJO DITË

Sa herë të vjen kjo ditë
Do të qajnë vargjet... 
Poetëve do t‘u bie pika
Duke kujtuar – Shitjën 
E gjymtyrëve të atdheut...

Sa herë të vjen kjo ditë
Ëndër kemi për t'i parë
Delet e plagosura
Që shkuan pas ujkut
Dhe Nënë Kosovës 
Do t‘i therin plagët
Marrur prej bijve të saj...

Sa herë të vjen kjo ditë
Perëndeshë ime – 
Vjersha nuk do të shkruajmë
Si më parë... 
Madje – As dashuri s’do bëjmë
Jo për besë...
Se zgjuar janë Vajtojcat e Rekës
E qiellit...
Qiellit flut'rojnë sorrëzezat...
____
Haxhi Muhaxheri
21 mars 2018

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen